2019 – Cantate Domino 60 jaar jong!

Voorstelling project feestjaar 2019

Cantate Domino 60 jaar jong !

Het Aalsterse koor Schola Cantorum Cantate Domino werd opgericht in 1959 door wijlen Kanunnik Michaël Ghijs.Sindsdien heeft het koor naam en faam verworven via talloze nationale en internationale concerten en heeft het samengewerkt met vele vermaarde dirigenten en orkesten uit binnen- en buitenland. Honderden jongeren verzamelden zo unieke ervaringen: op muzikaal vlak – uiteraard – maar evenzeer op persoonlijk en sociaal vlak door de vele contacten in andere landen, werelddelen en culturen.

Het 60-jarig bestaan zal in 2019 dan ook niet onopgemerkt voorbijgaan: via verschillende initiatieven zal de dankbaarheid voor het rijke verleden gekoppeld worden aan een uitdagende toekomst. Dat blijkt reeds uit de gekozen conceptnaam: Cantate Domino 60 jaar jong ! Het immense respect voor de voorbije 60 jaar sluit naadloos aan bij de jeugd die garant staat om het volgende hoofdstuk aan de al rijke geschiedenis van het koor te schrijven. Het uitroepteken benadrukt dan nog eens extra het enthousiasme van de koorleden vroeger en nu. Dat laatste vertaalt zich in het adagium “Eens koorlid, altijd koorlid!” en zal de leidraad vormen doorheen het hele jubeljaar.

Drie bijzondere activiteiten staan centraal:

27 januari 2019: Sint-Martinuskerk, Aalst, 9.30 u.

Cantate Domino: 60 jaar samen “zingen voor de Heer”: een feestelijk weerzien. Het feestjaar start op zondag 27 januari 2019 met een jubel-dankmis, voorgegaan door Mgr. Van Looy, Bisschop van Gent. De grondslag voor “zingen voor de Heer” ligt bij de katholieke school, het Sint-Maarteninstituut, en bij de stichter en bezieler Kanunnik Michaël Ghijs. Alleen al de diepe schoonheid van de sacrale muziek nodigt onmiskenbaar uit om daarmee een repertorium uit te bouwen. Maar het charisma waarmee “Eerwaarde” zo vele jongens wist te begeesteren en hen de liefde voor die muziek én voor muziek in ’t algemeen bij te brengen, kan niet onderschat worden. De viering wordt dan tevens een groot eerbetoon aan hem en aan zijn levenswerk. Uiteraard wordt het geheel opgeluisterd door het koor, maar een viertal liederen wordt in samenzang gebracht met een koor-ad-hoc, bestaande uit zoveel mogelijk oud-zangers van Cantate Domino. De respons van de oud-zangers om daarvan deel uit te maken is indrukwekkend. Na afloop van de mis willen wij die oud-zangers de kans bieden om na te praten met de vrienden van weleer én met de nieuwe lichting tijdens een feestelijke receptie.

3 mei 2019: Sint-Martinuskerk, Aalst, 20 u.

Cantate Domino: 60 jaar stemmen samen laten schitteren

Elk jaar bij de rekrutering van nieuwe knapen vergeleek Kanunnik Michaël Ghijs hun stem met een ruwe diamant, die door het vele oefenen gepolijst zou worden tot een schitterend juweel. Steunend op die metafoor zorgde hij ervoor dat het koor altijd weer een voedingsbodem, een startplatform is geweest voor talent. Gebeten door de muziekmicrobe zijn in de loop der jaren heel wat oud-zangers in hun verdere leven het muzikale pad blijven bewandelen. Zij hebben door Cantate Domino van muziek hun passie, zelfs hun beroep gemaakt. Dat doen ze in diverse vocale en instrumentale ensembles of als solist. Zowat al die professionals reageerden enthousiast op de uitnodiging om deel te nemen aan het jubelconcert van 2019. Dat zal zorgen voor een zeer speciale en unieke editie: een origineel en gevarieerd programma wordt opgebouwd rond afwisselende optredens van het huidige koor, de professionals en diverse combinaties van beide. In de weken vóór het jubelconcert zal Cantate Domino als dank voor de jarenlange steun van de Aalsterse bevolking een ‘ronde der Aalsterse parochies’ houden, waarbij in de weekends meerdere eucharistievieringen zullen opgeluisterd worden.

18 december 2019: Sint-Jozefkerk, Aalst, 20 u.

Cantate Domino: 60 jaar koor van het Sint-Maarteninstituut

Cantate Domino werd 60 jaar geleden opgericht in het Sint-Maarteninstituut te Aalst en sindsdien bleef het koor onlosmakelijk verbonden met het “Klein College”. De rekrutering, de dagelijkse repetities voor en na de lesuren én tijdens de middagpauze én op zaterdagmorgen: alles gebeurde en gebeurt binnen de schoolmuren. Daarnaast is er ook de verbondenheid via de dirigenten: Kanunnik Michaël Ghijs was priester-leraar aan de school en huidig dirigent, tevens oud-leerling, Andries De Winter is er nu leraar godsdienst. Het traditionele kerstconcert (het “SMI-kerstconcert”) geldt als de jaarlijkse dankbetuiging van het koor voor die nauwe samenwerking. In 2019 wordt het de afsluiter van het jubeljaar en dus wordt ook hier gekozen voor een originele formule. Naast het huidig koor en enkele professionals zullen tevens andere leerlingen van het Sint-Maarteninstituut aan bod komen.

 • Cantate Domino
 • Partners
 • Partners
 • Partners
 • Partners
 • Partners
 • Partners
 • Partners
 • Partners
 • Partners
 • Partners
 • Partners
 • Partners
 • Partners
 • Partners
 • Partners
 • Partners
 • Partners
 • Partners
 • Partners
 • Partners
 • Partners
 • Partners
 • Partners
 • Partners
 • Partners
 • Partners
 • Partners
 • Partners
 • Partners
 • Partners