2019 – Cantate Domino 60 jaar jong!

Dirigent Andries De Winter

Dirigent Andries De Winter

Andries De Winter
Andries De Winter

Andries De Winter (°Dendermonde, 1978) studeerde Latijn- Wetenschappen aan het Sint-Maarteninstituut te Aalst, waar hij op 10- jarige leeftijd lid werd van het schoolkoor Cantate Domino en de liefde voor koorzang meekreeg van dirigent en inspirator Z.E.H. Kan. Michaël Ghijs. Hij maakte deel uit van het vocaal ensemble Thamyris, onder leiding van Stratton Bull,

In september 2000 ging hij op zijn oude school aan de slag als godsdienstleraar in de derde graad van het TSO en sinds een aantal jaren ook in het ASO. Als oud-zanger van Cantate Domino en leraar van het college bleef hij lange tijd actief bij het begeleiden van repetities en het ondersteunen van het koor waar nodig.

Sinds het voorjaar van 2015 dirigeert hij de Schola Cantorum Cantate Domino. Gesteund door de zangers, oud-zangers en de hele structuur rond het koor, gaat hij terug op zoek naar de kern van het samen zingen, in de geest van de stichter-bezieler Z.E.H. Kan. Michaël Ghijs. De interesse voor koorzang, religieuze muziek en het plezier dat er aan te beleven valt doorgeven aan nieuwe generaties jongeren, blijft de hoofdbekommernis van Cantate Domino.

 • Cantate Domino
 • Partners
 • Partners
 • Partners
 • Partners
 • Partners
 • Partners
 • Partners
 • Partners
 • Partners
 • Partners
 • Partners
 • Partners
 • Partners
 • Partners
 • Partners
 • Partners
 • Partners
 • Partners
 • Partners
 • Partners
 • Partners
 • Partners
 • Partners
 • Partners
 • Partners
 • Partners
 • Partners
 • Partners
 • Partners
 • Partners