Dirigent Andries De Winter

Andries De Winter
Andries De Winter

Andries De Winter (°Dendermonde, 1978) studeerde Latijn- Wetenschappen aan het Sint-Maarteninstituut te Aalst, waar hij op 10- jarige leeftijd lid werd van het schoolkoor Cantate Domino en de liefde voor koorzang meekreeg van dirigent en inspirator Z.E.H. Kan. Michaël Ghijs. Het koor werd algauw een belangrijke rode draad in zijn leven. Repeteren, optreden en reizen werden ervaringen die zijn leven tekenden. Via het koor leerde hij, zoals honderden zangers voor en na hem, het religieuze en profane repertoire kennen van componisten uit alle tijdperken van de klassieke muziek. Van da Palestrina en Monteverdi tot Bernstein en Webber. Aan de academies van Denderhoutem, Meerbeke en Ninove volgde hij onder meer notenleer, trompet, piano, muziekgeschiedenis en algemene muziektheorie. In 2000 behaalde Andries De Winter zijn diploma van licentiaat in de Godsdienstwetenschappen aan de KULeuven. Tijdens zijn studies legde hij zich bij vocaal ensemble Thamyris, onder leiding van Stratton Bull, toe op de studie van renaissance koormuziek. Hier werd zijn interesse voor oude muziek nog verder gevoed.

In september 2000 ging hij op zijn oude school aan de slag als godsdienstleraar in de derde graad van het TSO en sinds een aantal jaren ook in het ASO. Als oud-zanger van Cantate Domino en leraar van het college bleef hij lange tijd actief bij het begeleiden van repetities en het ondersteunen van het koor waar nodig. In januari 2011 werd hij dirigent van het Ninoofse amateurgezelschap Fenikskoor en samen met deze enthousiaste groep werden tal van concerten en projecten op poten gezet, met meer dan bevredigend resultaat.

Sinds het voorjaar van 2015 dirigeert hij de Schola Cantorum Cantate Domino. Gesteund door de zangers, oud-zangers en de hele structuur rond het koor, gaat hij terug op zoek naar de kern van het samen zingen, in de geest van de stichter-bezieler Z.E.H. Kan. Michaël Ghijs. De interesse voor koorzang, religieuze muziek en het plezier dat er aan te beleven valt doorgeven aan nieuwe generaties jongeren, blijft de hoofdbekommernis van Cantate Domino.

 • Partners
 • Partners
 • Partners
 • Partners
 • Partners
 • Partners
 • Partners
 • Partners
 • Partners
 • Partners
 • Partners
 • Partners
 • Partners
 • Partners
 • Partners
 • Partners
 • Partners
 • Partners
 • Partners
 • Partners
 • Partners
 • Partners
 • Partners
 • Partners
 • Partners
 • Partners
 • Partners
 • Partners
 • Partners
 • Partners